BRANDBLUSSERS ( ons gehele assortiment brandblussers )

Veel branden worden met draagbare brandblussers succesvol bestreden. Daarom schenken wij veel aandacht aan betrouwbare brandblussers en de bluscapaciteit. Uiteraard worden hierbij ook de milieueffecten van de diverse blusstoffen in ogenschouw genomen. Niet voor niets waren wij de eerste leverancier met een Milieukeur op haar schuimblussers.

Wij hebben een compleet assortiment van verschillende typen draagbare en verrijdbare brandblussers: (sproei-) schuimblussers, poederblussers en koolzuursneeuwblussers.

Wij leveren direct uit voorraad verschillende typen RH Brandbeveiliging brandblussers: (sproei-) schuimblussers, poederblussers en koolzuursneeuwblussers. De keuze van de te gebruiken brandblusser hangt af van de soort brand die geblust moet worden en de eigenschappen van de blusstof. Een onjuiste keuze en projectering van een bepaald type brandblusser heeft weinig effect bij blussing en kan zelfs zeer gevaarlijk zijn. Een goed voorbeeld hiervan is de levensgevaarlijke situatie die ontstaat wanneer brandend frituurvet wordt geblust met water.

SCHUIMBLUSSERS ( ons gehele assortiment schuimblussers )

Niet voor niets worden de (sproei) schuimblussers in steeds meer situaties toegepast. Sproeischuimblussers zijn vrijwel overal inzetbaar, zeer gebruikersvriendelijk en effectief. Bovendien is de nevenschade nihil en wordt het milieu door de blusstof niet of nauwelijks belast. Schuimblussers zijn gevuld met een premix van water, schuim een en schuimvormend middel of een speciaal vorstbestendig schuim. De blussers hebben een uitstekende bluscapaciteit op vaste-stofbranden. Ook bij vloeistofbranden is een schuimblusser effectief. Door de schuimvorming wordt de brandende vloeistof afgedekt en wordt het vuur gedoofd.

POEDERBLUSSERS ( ons gehele assortiment poederblussers )

RH Brandbeveiliging betrouwbare poederblussers onderscheiden zich onder meer door een uitstekende bluscapaciteit. De blussers kunnen universeel ingezet worden voor het blussen van vaste-stofbranden, vloeistof- en gasbranden (brandklassen A, B en C). Zowel inzet bij hoge als ook bij zeer lage temperaturen is mogelijk. Ook het blussen van onder spanning staande apparatuur levert geen gevaar op. Rekening moet echter worden gehouden met de nevenschade van bluspoeder op elektronische en fijnmechanische apparatuur.

KOOLZUURSNEEUWBLUSSERS ( ons gehele assortiment koolzuursneeuwblussers )

De koolzuursneeuwblussers, ook wel CO2-blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden (brandklasse B) en branden in onder spanning staande apparatuur. Het grootste voordeel van een koolzuursneeuwblusser is dat de blusstof CO2 geen reststoffen achter laat bij gebruik. CO2 wordt daarom onder meer toegepast bij hoogwaardige elektronische apparatuur waar niet geblust mag worden met op water gebaseerde blusstoffen, zoals sproeischuim.

VETBRANDBLUSSERS  ( ons gehele assortiment vetblussers )

Geschikt voor toepassing in keukens en horecagelegenheden. Speciaal voor het blussen van vetbranden.
De blusser bevat een premix.